Градът | 15 Октомври 2015, 12:43

Подготвят план за дълбоководното заустване на ПСОВ "Албена"