Градът | 07 Октомври 2015, 14:22

От 2016 г. АПИ ще издава разрешителните за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства и по електронен път