Градът | 06 Октомври 2015, 12:58

On-line ще се издават разрешителните за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства