Градът | 11 Септември 2015, 12:21

40 кръстовища са вече част от Системата за управление на трафика

Тя е част от проекта за ИГТ на стойност 50 млн. евро