Градът | 07 Септември 2015, 16:35

АПИ проверява изграждането на обходния път на Монтана на стойност над 48 млн. лв. с ДДС