Градът | 04 Септември 2015, 17:35

Три компании и обединения с интерес към проучване на трета лента за Асеновград - Смолян