Градът | 02 Септември 2015, 13:38

Провеждат 72-часови проби на съоръженията в Завода за боклук