Градът | 19 Август 2015, 14:44

Стартира строителството на две тягови подстанции в Стара Загора и Нова Загора за 19.5 млн. лв.