Градът | 17 Август 2015, 13:55

Ускоряват прединвестиционното проучване за трета лента на път ІІ-86 Асеновград - Смолян