Градът | 11 Август 2015, 15:33

Обходът на Габрово - пред ново предизвикателство