Градът | 03 Август 2015, 16:46

Проект "Мултифункционална спортна зала и тренировъчен комплекс "АРЕНА ВАРНА"

Димитър Ангелов от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"