Градът | 13 Юли 2015, 16:30

Започва монтажът на технологичното оборудване на ПСОВ – Враца