Градът | 13 Юли 2015, 16:23

ДЗЗД "Старт - Елко 2015" поема поддръжката на уличното осветление в община Плевен