Градът | 06 Юли 2015, 12:59

В началото на 2016 г. ще бъде готов интермодалният терминал край Пловдив