Градът | 29 Юни 2015, 10:11

Десет тенденции за развитие на инфраструктурата

Нараства предлагането на дялово финансиране в инфраструктура, предизвикателството е осигуряване на качествени проекти