Градът | 22 Юни 2015, 14:24

Отвориха цените за изпълнител на етап 1 от трети метролъч