Градът | 22 Юни 2015, 11:59

Община Стара Загора търси изпълнител за ВиК мрежата в кв. "Самара 3"

Инфраструктурният проект е за 5 млн. лв. и се финансира от ПУДООС