Градът | 11 Май 2015, 12:09

България иска от ЕК намаляване на националното съфинансиране на проекти по ОП "Транспорт"