Градът | 07 Май 2015, 13:48

България ще поиска от ЕК намаляване на националното съфинансиране на проекти по ОП "Транспорт"