Градът | 15 Април 2015, 11:41

Регионалното депо в с. Стожер обслужва девет общини