Градът | 03 Април 2015, 11:44

Геозащитни съоръжения срещу наводнения за над 6 млн. лв. изграждат на р. Дунав