Градът | 25 Март 2015, 15:58

Христо Алексиев, НКЖИ: Имаме нова стратегия при избор и изпълнение на проектите