Градът | 24 Февруари 2015, 15:09

"Улично осветление" ЕАД ще изпълни проекта за улично осветление на пътя до депо "Садината"