Градът | 12 Февруари 2015, 14:45

До края на май 2015 г. ще бъде взето окончателно инвестиционно решение за интерконектора България – Гърция