Градът | 28 Януари 2015, 16:24

2 ценови оферти за рехабилитацията на 24 км от третокласен път в област Търговище