Градът | 12 Декември 2014, 10:06

Учреден е Център за мултимодален транспорт към БТПП