Градът | 26 Ноември 2014, 16:37

Правителството одобри проекта на Оперативна програма "Околна среда"