Градът | 31 Октомври 2014, 11:22

ЕС финансира ключови инфраструктурни проекти за енергетиката на България