Градът | 22 Октомври 2014, 18:13

Очаква се ПСОВ в Мездра да е готова до края на годината