Градът | 10 Октомври 2014, 17:10

EK отпуска 10.5 млн евро за България от Европейския фонд за солидарност