Градът | 26 Септември 2014, 11:58

7 кандидати за поддръжка на републиканските пътища в Североизточен район