Градът | 28 Август 2014, 15:06

"Телелинк" постави първите автоматични броячи в България