Градът | 27 Август 2014, 11:40

Готова е първата система за автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от II и III клас