Градът | 23 Юли 2014, 10:48

Завършва обучение на експерти от ВиК асоциациите