Градът | 10 Юли 2014, 14:51

Одобрен е проектът на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020