Градът | 30 Април 2014, 18:29

Приета е пътната карта за изпълнение на стратегията за развитие на електронно управление