Градът | 07 Април 2014, 15:25

Предсрочно приключва ремонтът на моста на р. Осъм в Ловеч