Градът | 19 Март 2014, 18:24

Министър Стойнев бе определен за национален компетентен орган за трансевропейската енергийна инфраструктура