Градът | 19 Декември 2013, 09:30

Готов е проектът на новата оперативна програма "Транспорт"