Градът | 07 Ноември 2013, 12:03

Пътни отсечки с дължина 13 км са ремонтирани по ОПРР в област Кърджали