Градът | 06 Ноември 2013, 07:54

6 ценови оферти за ремонт на 19 км второкласен път в област Враца