Градът | 30 Октомври 2013, 10:51

По ОПРР се рехабилитират 19 км от важен път в община Тервел