Градът | 22 Октомври 2013, 13:27

Програмата "Цифрова България" има за цел бърз интернет в цялата страна