Градът | 17 Октомври 2013, 13:45

Европейският съюз представи новата си инфраструктурна политика в транспорта