Градът | 17 Октомври 2013, 10:49

Осигурен е теренът за интермодалния терминал край Пловдив