Градът | 03 Октомври 2013, 13:27

50% да е националното съфинансиране на пътни и жп проекти в програма "Транспорт"