Градът | 27 Септември 2013, 08:36

Ще се ремонтират още 65 км пътища със средства от ОПРР