Градът | 24 Септември 2013, 15:44

Варна и Бургас ще имат контейнерни терминали

За пристанищата в морските градове са предвидени интермодални терминали