Градът | 23 Септември 2013, 14:27

Трима кандидати за доизграждане на пречиствателната станция за отпадни води в Шумен