Градът | 12 Септември 2013, 13:11

Панагюрище търси изпълнител на регионална система за отпадъци